Ethna Yourell Högberg
Bolviksnäsvägen 2
139 90 VÄRMDÖ
Mobil 0721-88 61 69


         KONSULTVERKSAMHET INOM RETAIL MED MÅNGA ÅRS ERFARENHET I RYGGEN!

Efter många år av försäljning och etablering i Skandinavien, Baltikum och på Irland arbetar jag numera också på konsultbasis i frågor rörande till exempel
  • Organisationsförändringar
  • Övertagande av befintlig verksamhet
  • Uppstart av nya företag
  • Säkerställande av företagets koncept
  • Omförhandling av hyresavtal och etablering av nya butiker
  • Utveckling av retailstrategi
  • Rådgivning vid val av butikslokal i köpcentrum
  • Rekrytering av butikschef, merchandiser och säljpersonal
  • Inköpsplanering och varuplacering i butik
  • Säljutbildning av personal
Min förmåga att snabbt förstå det specifika i nya situationer och miljöer tillsammans med min erfarenhet gör mig till en prestigelös ledare, som snabbt kan bygga de effektiva relationer som krävs för att arbeta med uppdrag med snabba beslut och en acceptans från resten av företaget.


NÅGRA ORD FRÅN TIDIGARE SAMARBETSPARTNERS:

Ethnas uppdrag var att snabbt få en överblick av Hope Retail och planera för de förändringar som var nödvändiga för att Hope Retail skulle uppnå sina högt uppsatta mål. Som person är Ethna mycket självgående och har en förmåga att hitta lösningar och fokusera på det positiva. Dessutom har Ethna lätt för att samarbeta och diskuterar gärna sig fram till lösningar med såväl sitt eget team som med ledningsgruppen.
Åsa Sånemyr, VD HOPE

"Under hela projektet kände jag att Ethna gav 110% och hade fullständig kontroll. Hon är ambitiös, målinriktad, erfaren och har en överväldigande kunskap inom detaljhandeln. Hon levererade en Flagship Store som överträffade våra förväntningar, en arbetsplats full av energi, fantastisk atmosfär och framför allt ett framgångsrikt resultat och nöjda ägare. Jag ser fram emot förmånen att få jobba med Ethna igen."
Svante Tegner, VD Bubbleroom

"Ethna är den enda riktigt kompletta ledaren som jag har mött. Hon är närvarande och vinner sin personals förtroende och respekt. Hennes beslut grundar sig på butikernas förutsättningar med ständig fokus på försäljning, kort sagt hon levererar. Företaget ökade stadigt sin försäljning över branschsnittet och ökade sina marknadsandelar under tiden Ethna arbetade på PO.P."
Christel Kinning, Polarn O. Pyret.

"Genom tydlig struktur, riktlinjer och förhållningssätt har ett sammansvetsat team skapats, som känner stolthet, delaktighet och engagemang. Detta struktureringsarbete har också resulterat i bland annat minskning av varulagret och ökad avslutsfrekens. Ethna har utfört sitt arbete på ett professionellt sätt, som gett konkreta resultat och hon har varit uppskattad av såväl personal som samarbetspartners"
Fredrik Lewren, Styrelseordförande Sea Life

"Ethna besitter mycket goda detaljhandelskunskaper och har varit en drivande kraft inom den Nordiska organisationen. Med tanke på hennes yrkesmässiga och sociala kompetens, var Ethna mycket accepterad och uppskattad av hennes kollegor och underställda. Hennes förmåga att interagera med människor gör det möjligt för henne att skapa goda relationer med interna och externa motparter. Hon har stora personliga färdigheter och är en bra ledare som alla underordnade alltid vill följa. Om möjlighet ges skulle vi anställa henne igen"
Patrik Nilsson, MD adidas Area Nordic